Parafialny Zespół Synodalny

Spotkanie komisji koordynacyjnej synodu

info na stronie Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej pod linkiem: https://diecezjazg.pl/spotkanie-komisji-koordynacyjnej-synodu/

Niedziele synodalne w diecezji: 

W naszej Diecezji trwa I Diecezjalny Synod. W ramach toczących się dyskusji plenarnych wyznaczono niedziele synodalne w parafiach.

– 24 września 2017 r. (XXV Niedziela Zwykła) – Synod jako forma aktywnej obecności świeckich w Kościele;

– 29 października 2017 r. (Rocznica poświęcenia kościoła własnego) – Parafia miejscem doświadczenia Kościoła jako wspólnoty;

– 19  listopada 2017 r. (XXXIII Niedziela Zwykła) – Parafia jako środowisko wzrastania w chrześcijańskim powołaniu każdego wierzącego;

– 21 stycznia 2018 r. (III Niedziela Zwykła) – Misyjne powołanie parafii;

– 11 lutego 2018 r. (VI Niedziela Zwykła) – Parafia jako wspólnota miłosierdzia.

Spotkania Parafialnego Zespołu Synodalnego:

  • 27 września 2017r.
  • 8 listopada 2017r.
  • 22 listopada 2017r.
  • 24 stycznia 2018r.

W każdą niedzielę synodalną na wszystkich mszach św. została wygłoszona homilia na podany temat.

 

MODLITWA SYNODALNA DO PIĘCIU BRACI MIĘDZYRZECKICH 

Święci Bracia Męczennicy z Międzyrzecza,

ogarnięci Bożą Miłością

oddaliście życie dla Chrystusa,

świadcząc o prawdzie Ewangelii.

Niech Wasze wstawiennictwo nam wyprosi

dar Ducha i łaskę przemiany,

aby zbawcza moc Chrztu świętego

kierowała naszą służbą w Kościele.

Pomóżcie nam zachować czujność,

wypraszajcie łaskę modlitwy,

i wspierajcie w składaniu świadectwa.

Chcemy służyć Chrystusowi w potrzebujących

i podejmować odpowiedzialność za sprawy publiczne.

Niech Wasza odwaga

pociągnie małodusznych i umocni słabych,

a wszystkich uwolni od lęku

przed mocami ciemności i potęgami tego świata.

Waszemu wstawiennictwu powierzamy

Synod Zielonogórsko-Gorzowskiego Kościoła,

by gorejące pochodnie Męczenników

prowadziły go ku nowym czasom.

Niech Bóg, w swoim wielkim miłosierdziu,

pochyli się nad naszą słabością

i obdarzy łaską nawrócenia,

a zebrany na Synodzie Kościół

zajaśnieje pięknem Oblubienicy Chrystusa,

który żyje i króluje na wieki wieków.

Amen.